Khắc dấu usb bỏ túi Pocket Dura Chop

190,000 

Khắc dấu usb bỏ túi Pocket được đánh giá là có thiết kế sáng tạo và ấn tượng, giống như một chiếc usb nhưng thực ra là con dấu liền mực