Con dấu đã thẩm tra

250,000 

Khắc dấu dùng trong hoạt động thẩm tra, thanh tra của doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều. Do nhu cầu kinh doanh cần chứng thực, kiểm tra hàng hóa, dịch vụ hay các giấy tờ liên quan. Dấu đã thẩm tra có nhiều chủng loại nhưng tiêu biểu nhất là loại dấu kiểm tra chứng thực và kiểm tra tiền thu hay chi.