Tấm cao su Laser khắc dấu màu cam

Liên hệ

Tấm cao su laser khắc dấu màu Cam.

– Kích thước: A4

– Độ dày: 2.3mm, 1.5mm

– Màu có sẵn: màu Cam earo

Check our bestsellers!

450,000 
180,000 
Liên hệ
Liên hệ
90,000 
50,000 
135,000 
90,000 
185,000