Quy định cách đóng dấu hoàn công

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công theo thông tư 26/2016/TT-BXD

VNT – Bản vẽ hoàn công được lập như thế nào? Những cá nhân, pháp nhân nào bắt buộc phải ký vào bản vẽ hoàn công? Bài viết sau sẽ đăng lại nguyên văn giải thích của Bộ Xây dựng về vấn đề này.

Bí kíp: Mọi kỹ sư xây dựng muốn giỏi nghề cần phải biết điều này...

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công theo thông tư 26/2016/TT-BXD

Phòng Kỹ thuật – Công ty Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam hỏi:

Theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD có nội dung “các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ”, nhưng trong 2 mẫu bản vẽ hoàn công không có đại diện pháp luật của các bên liên quan (nhà thầu, tư vấn giám sát…), do đó không thể đóng dấu tròn lên mẫu bản vẽ hoàn công. Vậy việc đóng dấu, ký xác nhận như nêu trên được hiểu như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2017 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công”.

Dấu đóng trên bản vẽ hoàn công là dấu bản vẽ hoàn công được quy định tại Khoản 2, Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *