Hướng dẫn cách đóng dấu hoàn công

Quy định về cách đóng dấu bản vẽ hoàn công

Thông tư mới nhất số 26/2016/TT-BXD về lập bản vẽ hoàn công có nêu “các bên liên quan đóng dấu hoàn công, và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công “, nhưng trong 2 mẫu bản vẽ hoàn công không có đại diện pháp luật của các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn giám sát…), do đó không thể đóng dấu pháp lý (con dấu tròn) lên mẫu bản vẽ hoàn công. Vậy xin hỏi, việc đóng dấu, dấu ký xác nhận được hiểu như thế nào để thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư 26/2016/TT-BXD?

Đóng Dấu Bản Vẽ Hoàn Công

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2017 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công”. Dấu đóng trên bản vẽ hoàn công là dấu bản vẽ hoàn công được quy định tại Khoản 2 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Một số mẫu dấu hoàn công chấm mực.

Mẫu Dấu Hoàn Công Liền Mực.

nhận biết con dấu làm giả

Một Số Mẫu Kích Thước Và Mẫu Chữ Hoàn Công

CÔNG TY KHẮC DẤU LIÊN MINH
ĐC Hà Nội: Số 889 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội.
Tel 1: 024. 62731006 /Tel 2: 024. 62731008 /Tel 3: 024. 62731009
Hotline: 0963.655.155 – 0931070708
Email: khacdaulienminh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *