MÁY KHẮC DẤU LIỀN MỰC (POLYMER), MÁY LÀM DẤU (POLYMER)